• Block HTML text

Strategikort

For at virkeliggøre Vision 2030 haralle centre en overordnet strategi for en to-årig periode, dvs. en plan for hvordan det enkelte center vil bidrage til at realisere Vision 2030 i de kommende to år. Strategierne, som er formuleret i såkaldte strategikort, følges op af centeraftaler for hvert center, hvor projekter og indsatser er beskrevet.

Der er i strategikortet fokus på:

• Finansielle & ikke-finansielle faktorer
• Resultater & Indsatser
• Borgere & Medarbejdere

• Nutid & Fremtid

Oversigten består af fire lag, der hver især giver et perspektiv på visionen, og hvad der skal til for at nå derhen:
1) Mission: Den overordnede formulering af hvorfor vi er til.
2) Vision: Den overordnede formulering af, hvad vi stræber efter.
3) Grupper i særligt fokus: To grupper, som vi i særligt grad skal være opmærksomme på for at styrke kommunens sociale og økonomiske balance.
4) Kommunens særlige kendetegn: Det alle borgere i Helsingør Kommune skal opleve.