• Block HTML text

Visitation

“Plejehjem tilbydes borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig. Plejehjem henvender sig ikke til brugere med behov for psykiatrisk plejehjem.

For at få en plejehjemsplads skal du visiteres til det af kommunen. Følgende kriterier skal være opfyldt:

  • Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet. Du vil ikke være afhjulpet med dagtilbud eller aflastning. 
  • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Har du et særligt behov for at være i overskuelige rammer og have personale tæt omkring sig, er der mulighed for at tilbyde en bolig, hvor personalet er særligt uddannet til at pleje og drage omsorg for dig med symptomer på demens og lignende.” Kilde: www.helsingor.dk

Læs mere om hvordan du eller en pårørende visiteres til en plejehjemsplads.