• Block HTML text

Omsorgstandpleje

“Omsorgstandpleje er for borgere som p.g.a. nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende det almindeligt tilgængelige tandplejesystem. Henvisning sker ved henvendelse til plejehjemmet/hjemmeplejen. ”

Link til omsorgstandplejen, klik HER