• Block HTML text

I slutningen af februar 2016 var plejehjemsleder Helle Lund inviteret til Færøerne, af den fagforening der organiserer social og sundhedsassistenter på Færøerne.

Fagforeningen var vært for en temadag, hvor der blev sat fokus på social- og sundhedsassistenternes uddannelse, arbejdsopgaver og anvendelsen af deres kompetencer samt hvordan de indgår i tværfagligt samarbejde på forskellige områder indenfor sundhedssektoren i Danmark både kommunalt og regionalt.Helle på talerstolen

Baggrunden for temadagen var, at en måling fra 2013 viste at assistenterne på Færøerne ikke i særlig høj grad oplever at deres kompetencer anvendes optimalt og der ikke er udvikling i deres fag.

FOA Nordsjælland havde i den forbindelse peget på, at Plejehjemmet Falkenberg kunne byde ind med inspiration, i forhold til den måde vi sætter assistenternes kompetencer i spil på Falkenberg for ”at skabe et godt sted at være”

Dagen var en stor succes og deltagerne oplevede at alle oplægsholderne havde bidraget med god inspiration til hvordan faget kan udvikles på Færøerne.

Helles oplæg samt lidt billeder fra dagen findes her.

H på talerstol 2                                                H på talerstol Tilhører