• Block HTML text

Brand og beredskab

For at sikre at alle medarbejdere på Falkenberg kender procedurerne i tilfælde af brand, afholdes der brandundervisning 2 gange årligt for hele personalegruppen.
Samtidig introduceres alle nye medarbejdere til brandinstrukserne på første arbejdsdag .

Brandpjece til medarbejderne på Falkenberg –  marts 2019

Beredskabsplan for plejehjemmet Falkenberg – oktober 2021 – revideret marts 2022

Helsingør Kommunes overordnede beredskabsplan – juli 2021 – Revideret november 2022