• Block HTML text

Selve din ansøgning

Ansøgningsprocessen trin for trin

Forventet indhold i din ansøgning
Vi forventer, at din ansøgning tager udgangspunkt i det aktuelle stillingsopslag, så det tydeligt fremgår, hvordan du forholder dig til Falkenberg som arbejdsplads ud fra vores mission, vision og værdier.

Inden du sender din ansøgning skal du derudover sikre dig, at den indeholder:

  • En tydelig beskrivelse af hvilken stilling du søger
  • Kort beskrivelse af hvorfor du søger netop denne stilling
  • Kort beskrivelse af hvad du forventer at kunne tilføre plejehjemmet
  • Kort beskrivelse af hvem du er, samt din postadresse, dit telefonnummer og din mailadresse
  • CV skal vedhæftes ansøgningen

Vil du vide mere
I det enkelte stillingsopslag oplyses hvem du skal henvende til, hvis du ønsker at vide mere om den aktuelle stilling

Send din ansøgning
Alle ledige stillinger i Helsingør Kommune annonceres via helsingor.dk, hvor du sender din ansøgning direkte via en knap i selve stillingsopslaget.
Kun ansøgninger sendt via stillingsopslaget vil komme i betragtning.
Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren kan du henvende dig til Falkenbergs reception på telefon 4928 1501 dagligt mellem 9.00 og 14.00.

Vær opmærksom på at al kommunikation (indkaldelse til samtale etc.) foregår via mail.

Sådan gør vi
Ansøgningerne gennemgås løbende. Vurderer vi, at din ansøgning er mangelfuld vil vi kontakte dig via mail, så du har mulighed for at fremsende en ny ansøgning.
Straks efter ansøgningsfristen vil det aktuelle ansættelsesudvalg foretage en udvælgelse blandt de aktuelle ansøgere.
Hvis vi har afklarende spørgsmål i forhold til din ansøgning, kontakter vi dig via mail inden den endelige udvælgelse. Modtager vi ikke din besvarelse inden det i mailen fastsatte tidspunkt, vil din ansøgning ikke komme i betragtning.
Hvis du er blandt de ansøgere, der indbydes til samtale, vil du blive indkaldt via mail.
Såfremt vi efter samtalerne ikke har fundet den rette medarbejder, ønsker vi at have mulighed for at indkalde flere til samtale blandt de øvrige ansøgere. Vi sender derfor først afslag til alle øvrige ansøgere efter, der er holdt samtaler.

Tidspunkt for samtaler
Dato og tidspunkt for samtaler er oplyst i det enkelte stillingsopslag. Udvælgelse af de ansøgere der skal til samtale finder sted ml. to til syv dage før samtalerne gennemføres, det er derfor vigtigt, du tidligt i forløbet forholder dig til om, du kan møde til samtale på det oplyste tidspunkt.

Samtaler
Der afholdes 2 samtalerunder.
Første samtale afholdes med teamleder. Du vil i indkaldelsen blive bedt om at forberede dig på nogle spørgsmål, der vil være omdrejningspunktet i samtalen.
Anden samtale afholdes med ansættelsesudvalget*. Du vil i indkaldelsen til anden samtale, igen modtage nogle spørgsmål som du bedes forberede dig på. Derudover indeholder indkaldelsen en case, som du bedes forberede hjemmefra. Casen fremlægges for ansættelsesudvalget, hvorefter resten af samtalen tager udgangspunkt i fremsendte spørgsmål.
* Ansættelsesudvalget består af plejehjemsleder, teamleder, TR samt repræsentant for gruppen der søger ny medarbejder. 

Efter samtale – Ansættelse eller afslag
Hvis ansættelsesudvalget vælger at ansætte dig, og de indhentede referencer accepteres, vil du modtage besked pr. telefon snarest muligt, oftest inden for 3 hverdage, og efterfølgende vil du modtage skriftlig bekræftelse på din ansættelse.
Hvis du var til samtale men ikke blev ansat, vil du modtage et begrundet afslag pr. telefon, og siden et skriftligt afslag inden 7 hverdage efter samtalerne er holdt.
Hvis du ikke var til samtale, vil du modtage skriftligt afslag på din ansøgning inden 7 hverdage efter samtalerne er holdt, såfremt ansættelsesudvalget ikke vælger at indkalde flere ansøgere til samtale.