• Block HTML text

Arbejdsmiljø m.m.

Arbejdsmiljø

“Det er Helsingør Kommunes politik gennem et systematisk, forebyggende arbejdsmiljø at sikre, at ingen ansatte i kommunen udsættes for større risici for arbejdsbetingede skader og nedslidning, end den bedste indsigt, viden og indsats berettiger til.
Helsingør Kommune ønsker så gode arbejdsmiljøforhold, at der skabes attraktive og udviklende arbejdspladser, som kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere”

Rygning

På Falkenberg har ansatte Røgfri arbejdstid. Læs mere i Pjecen HER

Fastholdelse og udvikling

Helsingør Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er udviklende for medarbejderne. Det betyder, at vi skal være forberedt på, at omgivelserne hele tiden er i forandring. Vi skal være imødekommende over for nye idéer, udfordringer og videreudvikling af vores arbejde. Derfor tillægger vi løbende kompetenceudvikling stor vægt. Den viden og de færdigheder og holdninger vi har i dag skal løbende udvikles og udnyttes.
Formålet med en politik for kompetenceudvikling er at sikre en fælles forståelse for kompetenceudvikling i hele organisationen, så kompeteceudvikling praktiseres ud fra de samme overordnede rammer og betingelser.

Medarbejdeudvikling

Den individuelle kompetenceudvikling fokuserer på den enkelte medarbejder i forhold til organisationen og har den løbende dialog og samarbejde mellem ledere og medarbejdere som sit naturlige omdrejningspunkt. Et vigtigt element i den individuelle kompetenceudvikling er den årlige udviklingssamtale. Ved samtalen skal der opstilles udviklingsmål og aftales opfølning. Det er et fælles ansvar, at den kompetenceudvikling der finder sted er hensigtsmæssig, samt at der følges op på udviklingsmål og evalueres. Den enkelte har en særlig forpligtigelse til at arbejde på at nå de beskrevne mål.

Medarbejdergoder

Velfærd
Som medarbejder i Helsingør Kommune kan du med fordel købe billetter til dig selv og dine nærmeste (ægtefælle/samlever og børn) til bl.a. Louisiana, Helsingør Svømmehal og Zoologisk Have.
Helsingør Kommune ejer nogle sommerhuse, som du som medarbejder kan leje til fordelagtige priser.

MK 70
Motionsklubben er stiftet den 1. juli 1970 efter sammenlægning af Tikøb og Helsingør Kommune. Klubbens formål er at etablere motionsprægede idrætsarrangementer på tværs af kommunens forvaltninger og institutioner, der kan fremme den enkeltes sundhed samt styrke det sociale sammenhold.
Alle fastansatte medarbejdere ved Helsingør Kommune samt deres ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn kan optages som medlemmer af klubben og dermed deltage i klubbens arrangementer.
De faste sportsaktiviteter er kun for klubbens medlemmer. Klubben er endvidere medlem af Helsingør Firmaidræt.

Fleksjob og skånejob
Der findes stillinger i Helsingør Kommune på særlige vilkår. Fleksjob  og skånejob giver dig mulighed for et job tilpasset dine arbejdsevner.