• Block HTML text

Falkeekspressen

Beboerne på Plejehjemmet Falkenberg har egen bus – Falkeekspressen.

Falkenbergs bus, er købt og betalt af plejehjemmets tidligere Venneforening blandt andet via en større donation fra en af vores tidligere beboere samt en løbende indsamling, hvor rigtig mange både beboere og pårørende har lagt et lille eller et stort beløb i kassen.

Selve driften af bussen har vi langt hen af vejen klaret ved bruger betaling, sådan at hver beboer eller dagcenterbruger, der var med på tur, betalte 30 kr. Dertil kom indtægten for udlejning af bussen til pårørende, med henblik på at transportere en beboer.

Nu er vi imidlertid blevet udfordret på økonomien i forbindelse med bussen, da vi er blevet opmærksomme på en afgørelse i Ankestyrelsen, som henviser til, at der i forhold til en plejehjems bevilling til Tilladelsesfri kørsel IKKE må opkræves vederlag altså brugerbetaling.

Rigtig mange både beboere og dagcenterbrugere nyder at komme med på tur, og vi vil rigtig gerne beholde bussen, men i disse sparetider, er det svært for os at hive ca. 25.000 kr. ud af budgettet til bussens drift hvert år. Men vi er gået i tænkeboks, og arbejder på at finde en løsning på udfordringen.

Lige nu har det dog den betydning, at vi desværre må stoppe alt udlejning af bussen til pårørende. Men foreløbig fortsætter vi med at køre ture med beboerne og dagcenterbrugerne.

Har du en ide til hvordan, vi skaffer midler til drift af bussen, så den ikke skal sælges, må du meget gerne sende en mail til plejehjemsleder Helle Lund – hlu46@helsingor.dk

Opdateret juli 2022