• Block HTML text

Kvalitetsstandarder
Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet kvalitetsstandarder for alle ydelser. Formålet med standarderne er at sikre en ensartet vurdering og ensartede afgørelser på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau samt tydeliggøre hvilket serviceniveau og kvalitetskrav, der eksisterer.

Læs mere via nedenstående link:

Plejehjem