• Block HTML text

Visitation

For at få en plejehjemsplads skal du visiteres af din bopælskommune. Følgende kriterier skal være opfyldt:

  • Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet. Du vil ikke være afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
  • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Der er frit plejehjemsvalg i Danmark.

Det betyder, at uanset hvor man bor, kan man flytte på plejehjem over hele landet.

Såfremt plejehjemmet ikke ligger i ens egen kommune, skal man også godkendes af den kommune plejehjemmet ligger i.

Læs mere om visitation i Helsingør Kommune.