• Block HTML text

Husmøder

På plejehjemmet Falkenberg ønsker vi, at beboerne involveres i alle forhold, der har med deres daglige liv at gøre. Ligesom pårørende inddrages i den udstrækning beboerne ønsker det.

Mulighed for indflydelse sker bl.a. ved indflytningssamtalen, døgnrytmeplanen, Husmøder i enhederne, temaaftener om relevante emner for beboerne, de pårørende samt borgere udefra.

Her kan du læse de seneste referater fra Husmøder i de forskellige enheder:

Enhed   _ Referater for 2021/2022                                      Referater for 2019/2021
1.1 08. marts 2022 31. oktober 2019
1.3 15. marts 2022 05. oktober 2021
1.5 22. marts 2022 28. september 2021
2.2 03. maj 2022 21. november 2019
2.4 25. april 2022 2. november 2021
2.6 29. marts 2022 14. november 2019