• Block HTML text

Husmøder

På plejehjemmet Falkenberg ønsker vi, at beboerne involveres i alle forhold, der har med deres daglige liv at gøre. Ligesom pårørende inddrages i den udstrækning beboerne ønsker det.

Mulighed for indflydelse sker bl.a. ved indflytningssamtalen, døgnrytmeplanen, Husmøder i enhederne, temaaftener om relevante emner for beboerne, de pårørende samt borgere udefra.

Husmøder på Falkenberg- revideret 2022

Her kan du læse de seneste referater fra Husmøder i de forskellige enheder:

Enhed   _ Referater for 1. halvår/forår                                      Referater for 2. halvår/efterår
1.1 12. marts 2024 31. oktober 2023
1.3 18. april 2024 26. oktober 2023
1.5 19. marts 2024 24. oktober 2023
2.2 11. april 2024 5. oktober 2023
2.4 9. april 2024 10. oktober 2023
2.6 14. marts 2024 03. oktober 2023