• Block HTML text

Husmøder

På plejehjemmet Falkenberg ønsker vi, at beboerne involveres i alle forhold, der har med deres daglige liv at gøre. Ligesom pårørende inddrages i den udstrækning beboerne ønsker det.

Mulighed for indflydelse sker bl.a. ved indflytningssamtalen, døgnrytmeplanen, Husmøder i enhederne, temaaftener om relevante emner for beboerne, de pårørende samt borgere udefra.

Husmøder på Falkenberg- revideret 2022

Her kan du læse de seneste referater fra Husmøder i de forskellige enheder:

Enhed   _ Referater for 2022 og 2023                                      Referater for 2022  2.  halvår
1.1 28. marts 2023 04. oktober 2022
1.3 25. april 2023 11. oktober 2022
1.5 14. marts 2023 13 oktober 2022
2.2 21. marts 2023 27. oktober 2022
2.4 23. marts 2023 25. oktober 2022
2.6 30. marts 2023 1. november 2022