• Block HTML text

Husmøder

På plejehjemmet Falkenberg ønsker vi, at beboerne involveres i alle forhold, der har med deres daglige liv at gøre. Ligesom pårørende inddrages i den udstrækning beboerne ønsker det.

Mulighed for indflydelse sker bl.a. ved indflytningssamtalen, døgnrytmeplanen, Husmøder i enhederne, temaaftener om relevante emner for beboerne, de pårørende samt borgere udefra.

Husmøder på Falkenberg- revideret 2022

Her kan du læse de seneste referater fra Husmøder i de forskellige enheder:

Enhed   _ Referater for 2022                                      Referater for 2019/2021/2022
1.1 04. oktober 2022 08. marts 2022
1.3 15. marts 2022 05. oktober 2021
1.5 13. oktober 2022 22. marts 2022
2.2  27. oktober 2022 03. maj 2022
2.4 25. april 2022 2. november 2021
2.6 29. marts 2022 14. november 2019