• Block HTML text

Husmøder

På plejehjemmet Falkenberg ønsker vi, at beboerne involveres i alle forhold, der har med deres daglige liv at gøre. Ligesom pårørende inddrages i den udstrækning beboerne ønsker det.

Mulighed for indflydelse sker bl.a. ved indflytningssamtalen, døgnrytmeplanen, Husmøder i enhederne, temaaftener om relevante emner for beboerne, de pårørende samt borgere udefra.

Husmøder på Falkenberg- revideret 2022

Her kan du læse de seneste referater fra Husmøder i de forskellige enheder:

Enhed   _ Referater for 1. halvår/forår                                      Referater for 2. halvår/efterår
1.1 28. marts 2023 31. oktober 2023
1.3 25. april 2023 26. oktober 2023
1.5 14. marts 2023 24. oktober 2023
2.2 21. marts 2023 05. oktober 2023
2.4 23. marts 2023 10. oktober 2023
2.6 30. marts 2023 03. oktober 2023