• Block HTML text

Dagligdagen i leve- bo miljøet
Beboeren bestemmer og gør det han/hun kan selv – vi støtter, vejleder og hjælper efter den enkeltes behov.

Boligen
Boligen er beliggende i en boligenhed. En boligenhed består af tolv eller tretten boliger, vaskeri, affaldsrum, fælles køkken i forbindelse med fælles spise- og dagligstue samt et kontor til personalet.

Hjælp til selvhjælp
I forbindelse med visitation til plejebolig vurderes den kommende beboers funktionsniveau. Kriterierne for den tildelte ydelse kan læses i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder, hvor der bl.a. i krav til beboeren, nævnes ”at beboeren skal deltage, så aktivt som muligt, og selv udføre de opgaver, beboeren er i stand til”. Den daglige pleje og omsorg som ydes i plejeboligen, vil være individuelt afhængig af funktionsvurdering.
Målsætningen for al hjælp er, at støtte og vejlede således, at funktionsniveauet bevares eller bedres gennem vedligeholdende aktiviteter – hjælp til selvhjælp.
Således vil vi forvente en aktiv indsats på de områder, hvor beboeren kan bidrage f.eks. ved at hjælpe med planlægning af menu, borddækning, eget vasketøj, oprydning, rengøring m.m.

Borgerbrev med informationer, i forbindelse med ny omsorgsjournal