• Block HTML text

Dagcenter 2 & 3

Dagcentret på Falkenberg åbnede første gang dørene for hjemmeboende brugere den 1. september 2011.
Dagcenteret er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere samt plejehjemmets beboere.

Du hentes i taxa og køres til Falkenbergs dagcenter. Det daglige tilbud er typisk mellem 9.30-15.00 på hverdage, hvor der laves hverdagsaktiviteter så som: bage kage til kaffen, gåture, busture i nærmiljøet, høre musik, synge, bingo, avislæsning, styrketræning, stolegymnastik, gode samtaler ect. Vi er nemlig så heldige, at der i forbindelse med dagcentret er billard, flygel, storskærm, hobbyværksted, træningssal, bibliotek, minibus, sansehave med hønsehold , bålplads og udendørs petanquebane og træningsredskaber.
Aktiviteterne er ofte årstidsbestemt. F.eks. laver vi havearbejde om sommeren, ordner terrassen ect. Det er kort sagt kun fantasien, der sætter grænser. I vores dagcenter vil du selvfølgelig få mulighed for stor indflydelse på hvilke aktiviteter, du synes, vi skal have gang i.
I dagcenteret lægger vi stor vægt på, at alle hjælper hinanden for på den måde, at skabe god dialog, forståelse for hinanden og fremme det sociale samvær. Det er et gensidigt krav, at alle gør det de kan selv, ellers ses der på støtte til at kunne udføre diverse aktiviteter så selvstændigt som muligt.

Læs mere i vores Pjece: Velkommen i dagcentret – 2024

Læs mere om dagcentre